บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

About us

ประวัติความเป็นมา

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2529 เริ่มต้นจากธุรกิจ การจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โรงงานหล่อดอกยาง เช่น เครื่องขูดยาง เครื่องผสมยาง ลูกกลิ้งรีดยาง แม่พิมพ์อัดดอกยาง ใบมีดขูดยาง รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองโรงงาน หล่อดอกยาง ฯลฯ

จากนั้นจึงได้ขยายการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การยาง โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องถ่วงล้อ เครื่องถอดยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับร้านค้ายาง ซ่อมยาง ปะยาง ยี่ห้อ Sicam จาก ประเทศอิตาลี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า แต่ผู้เดียวในประเทศไทย


ความเติบโต

นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศ ไทยในเวลาต่อๆ มา และยังขยายฐานประเภทสินค้าให้ครอบคลุมกับความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับ กรมขนส่งทางบก โดยเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่าย เครื่องทดสอบเบรก ให้กับสถานบริการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศไทย

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาธุรกิจด้านการบริการกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน

Certificate

Certificate Celette
Festool

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120