ประวัติโดยย่อ

     บ.จก. มาศิริ อีควิปเม้นท์ ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2529 เริ่มต้นจากธุรกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานหล่อดอกยาง เช่น เครื่องขูดยาง เครื่องผสมยาง ลูกกลิ้งรีดยาง แม่พิมพ์อัดดอกยาง ใบมีดขูดยาง รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองโรงงานหล่อดอกยาง ฯลฯ

     จากนั้นจึงได้ขยายการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การยาง โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องถ่วงล้อ เครื่องถอดยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับร้านค้ายาง ซ่อมยาง ปะยาง ยี่ห้อ Sicam จากประเทศอิตาลี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

gallery/luca-bravo-207676-unsplash
gallery/rawpixel-com-558596-unsplash

     นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชั้นนำระดับโลก ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในเวลาต่อ ๆ มา และยังขยายฐานประเภทสินค้า ให้ครอบคลุมกับความต้องการ และความเหมาะสมของลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

     ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับ กรมขนส่งทางบก โดยเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายเครื่องทดสอบเบรกให้กับสถานบริการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศไทย

    บริษัทฯ ยังได้พัฒนาธุรกิจด้านการบริการกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน

gallery/อักษร_ประวัติ ความเป็นมา
gallery/อักษร_ความเติบโตของเรา
gallery/อักษร_0010
gallery/อักษร_00100
gallery/อักษร_0032
{{hr_out}}